Padomes Lēmums (ES) 2019/1917 (2018. gada 3. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Nolīguma par Āfrikas–Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību Līgumslēdzēju pušu 7. sanāksmē, attiecībā uz dažiem grozījumiem nolīguma 3. pielikumā