Neuvoston Päätös (EU) 2019/1917, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen sopimuspuolten kokouksen seitsemännessä istunnossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta tiettyihin sopimuksen liitteen 3 muutoksiin