Nõukogu otsus (EL) 2019/1917, 3. detsember 2018, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe osaliste kogu 7. istungil võetav seisukoht seoses kõnealuse kokkuleppe lisa 3 teatavate muudatustega