Europaparlamentets resolution av den 17 april 2013 om utkastet till rådets förordning om upprättandet av ett system för ekonomiskt stöd till de medlemsstater som inte har infört euron som valuta (COM(2012)0336 – 2012/0164(APP))