Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2013 o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam, katerih valuta ni euro (COM(2012)0336 – 2012/0164(APP))