Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' April 2013 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi faċilità biex tingħata għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro (COM(2012)0336 – 2012/0164(APP))