Cauza T-443/17: Acțiune introdusă la 14 iulie 2017 – António Conde & Companhia/Comisia