BESCHIKKING VAN DE RAAD van 14 maart 1989 tot vaststelling van een experimenteel plan van de Gemeenschap ter ondersteuning en vergemakkelijking van de toegang tot grote wetenschappelijke en technische faciliteiten en installaties van Europees belang (89/238/EEG)