Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/160 av den 5 februari 2020 om godkännande av ett preparat av oreganoolja, kumminolja, karvakrol, metylsalicylat och L-mentol som fodertillsats för avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: Biomin GmbH) (Text av betydelse för EES)