Uitvoeringsverordening (EU) 2020/160 van de Commissie van 5 februari 2020 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van oregano-olie, karwijolie, carvacrol, methylsalicylaat en L-menthol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Biomin GmbH) (Voor de EER relevante tekst)