Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/160, annettu 5 päivänä helmikuuta 2020, oreganoöljyä, kuminaöljyä, karvakrolia, metyylisalisylaattia ja L-mentolia sisältävän valmisteen hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Biomin GmbH) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)