Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/… af 5. februar 2020 om godkendelse af et præparat af oreganoolie, kommenolie, carvacrol, methylsalicylat og L-menthol som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er Biomin GmbH) (EØS-relevant tekst)