Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/160 на Комисията от 5 февруари 2020 година за разрешаване на употребата на препарат от масло от риган, масло от ким, карвакрол, метилсалицилат и L-ментол като фуражна добавка за отбити прасенца (притежател на разрешението Biomin GmbH) (текст от значение за ЕИП)