Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1982 van de Commissie van 13 december 2018 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de negenentwintigste deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving