Γραπτή ερώτηση E-5322/08 υποβολή: Kathy Sinnott (IND/DEM) προς την Επιτροπή. Προστασία δεδομένων