RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind elaborarea, validarea și acceptarea legală a metodelor alternative pentru înlocuirea testării pe animale în domeniul produselor cosmetice (2018)