Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8012 – HAL Investments / Coolblue) (Dokuments attiecas uz EEZ)