Vec C-493/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 26. júla 2018 – UB/VA, Tiger SCI, WZ, súdny likvidátor alebo správca konkurznej podstaty UB, Banque patrimoine et immobilier SA