Pisemne zapytanie E-011065/11 Konstantinos Poupakis (PPE) do Komisji. Sprawiedliwość społeczna i skuteczność świadczeń dla niepełnosprawnych