Zaak C-384/14: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 28 april 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia n° 44 de Barcelona - Spanje) – Alta Realitat, S.L./Erlock Film ApS en Ulrich Thomsen [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken — Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken — Verordening (EG) nr. 1393/2007 — Artikel 8 — Ontbreken van een vertaling van het stuk — Weigering van ontvangst van het stuk — Talenkennis van degene voor wie het stuk is bestemd — Toetsing door de rechter die in de lidstaat van herkomst van de zaak kennisneemt]