T-847/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. október 5-i ítélete – X-cen-tek kontra EUIPO – Altenloh, Brinck & Co. (PAX) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A PAX európai uniós szóvédjegy bejelentése – SPAX korábbi európai uniós és nemzetközi ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Domináns elem – A semlegesítés hiánya – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – A jogszabály időbeli hatálya”)