predmet C-454/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. lipnja 2019. uputio Amtsgericht Heilbronn (Njemačka) — kazneni postupak protiv ZW