Sag C-454/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Heilbronn (Tyskland) den 14. juni 2019 — straffesag mod ZW