Sprawa T-394/18: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2019 r. – Kipper/Komisja (Niezależny usługodawca Komisji (free-lance) – Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych przyznawanych urzędnikom kategorii B – Brak właściwości)