Mål T-593/16: Överklagande ingett den 30 augusti 2019 – Cypern mot EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)