Vec T-593/19: Žaloba podaná 30. augusta 2019 – Cyprus/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)