Lieta T-593/19: Prasība, kas celta 2019. gada 30. augustā – Kipra/EUIPO – Fontana Food (“GRILLOUMI BURGER”)