Kawża C-349/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat- 12 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny – il-Polonja) – Minister Finansów vs Oil Trading Poland sp. z o.o. Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Dazji tas-sisa — Direttivi 92/12/KEE u 2008/118/KE — Kamp ta’ applikazzjoni — Żjut minerali u prodotti ta’ enerġija — Żjut lubrikanti intiżi għal użi differenti minn dawk ta’ karburant jew ta’ kombustibbli — Esklużjoni — Dazju tas-sisa impost fuq il-konsum ta’ prodotti ta’ enerġija, impost minn Stat Membru skont ir-regoli speċifiċi għas-sistema tad-dazju tas-sisa armonizzat — Kunċett ta’ “formalitajiet konnessi mal-qsim tal-fruntieri”  — Artikolu 110 TFUE — Terminu għall-ħlas iqsar f’ċerti każijiet għax-xiri intra-Komunitarju minn dak għall-prodotti akkwistati fis-suq nazzjonali