Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta seuranta- ja hävittämisohjelmien sekä jäsenvaltioiden, alueiden ja osastojen taudista vapaan aseman osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6264) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2009/177/EY)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti