Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/334, annettu 23 päivänä helmikuuta 2021, Romanian ilmoittamasta luonnoksesta asetukseksi, joka koskee torjunta-aineilla tapahtuvasta hedelmien ja vihannesten pintakäsittelystä annettavia tietoja (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 1096) (Ainoastaan romaniankielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)