Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu