Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Controlul punerii în aplicare a legislației UE” (Examinare de către Curtea de Conturi Europeană) (aviz din proprie inițiativă)