Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta” (Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastus) (oma-aloitteinen lausunto)