Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om tilsyn med gennemførelsen af EU-lovgivningen (undersøgelse ved Den Europæiske Revisionsret) (initiativudtalelse)