Udtalelse afgivet af repræsentanterne for EFTA-landene om et udkast til beslutning i sag COMP/C.38.121 — Fittings (Møde afholdt den 11. september 2006 i EF's Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål)