Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/223 оd 7. veljače 2017. o ovlašćivanju laboratorija u Brazilu za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće kod pasa, mačaka i pitomih vretica (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 572) (Tekst značajan za EGP. )$