Uitvoeringsverordening (EU) 2018/734 van de Commissie van 17 mei 2018 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de twintigste deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving