Mål C-551/13: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 december 2014 (begäran om förhandsavgörande från Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – Italien) – Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR) mot Comune di Quartu S. Elena (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2008/98/EG — Artikel 15 — Avfallshantering — Avfallsproducentens möjlighet att själv ombesörja behandlingen av avfallet — Nationell lag om införlivande antagen men ännu inte i kraft — Utgång av införlivandefristen — Direkt effekt)