Sprawa C-551/13: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 grudnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – Włochy) – Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2008/98/WE — Artykuł 15 — Gospodarowanie odpadami — Możliwość samodzielnego przetwarzania odpadów przez ich wytwórcę — Krajowa ustawa transponująca, która została uchwalona, ale nie weszła jeszcze w życie — Upływ terminu transpozycji — Bezpośrednia skuteczność)