Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1387, annettu 1 päivänä elokuuta 2019, komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lentokoneen laskusuoritusarvolaskelmia koskevista vaatimuksista ja standardeista kiitotien pinnan olosuhteiden arvioimiseksi, tiettyjä ilma-alusten turvallisuusvarusteita ja -vaatimuksia koskevasta päivityksestä sekä lentotoiminnasta ilman pitkän matkan lentojen hyväksyntää