Sag C-431/12: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 24. oktober 2013 — Agenția Națională de Administrare Fiscală mod SC Rafinăria Steaua Română SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Inalta Curte de Casație și Justiție — Rumænien) (Skatter og afgifter — merværdiafgift — godtgørelse af for meget betalt moms i form af modregning — ophævelse af en modregningsafgørelse — pligt til at betale morarente til den afgiftspligtige)