Protokol o mogućnostima ribolova i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarskom sektoru između Europske zajednice i Republike Mozambika