Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/697, annettu 7 päivänä toukokuuta 2018, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 2888) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$