Zaak T-310/06: Beroep ingesteld op 17 november 2006 — Republiek Hongarije/Commissie van de Europese Gemeenschappen