Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/634 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko attiecībā uz pārejas pasākumiem, ierakstiem par Apvienoto Karalisti un kroņa teritorijām Gērnsiju, Menas Salu un Džērsiju un to trešo valstu sarakstu, no kurām atļauts Savienībā ievest piena produktus, kam jāveic specifiska risku mazinoša apstrāde pret mutes un nagu sērgu, groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/404 (Dokuments attiecas uz EEZ)