Întrebare scrisă E-5052/10 Diogo Feio (PPE) adresată Comisiei. Moimenta da Beira - Distrugerea producției de mere (Portugalia)