ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 885/93 του Birgit CRAMON DAIBER προς την Επιτροπή. To έργο του φράγματος στο Wallenfels