Berigtigelse til meddelelse fra Republikken Polens regering vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbringer i Żory-Rybnik-området ( EUT C 232 af 18.7.2014 )