Oprava sdělení vlády Polské republiky týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků v oblasti „Żory-Rybnik“ ( Úř. věst. C 232 ze dne 18.7.2014 )