Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1175 af 15. juli 2015 om ændring af beslutning 2006/473/EF for så vidt angår anerkendelsen af det sydafrikanske »magisterial district« Gordonia som værende fri for Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus) (meddelt under nummer C(2015) 4749)